Tariflər

1 kiloqramdan çox olan məhsulların çəkisi 1 kiloqramın qiymətinə vurulacaq. Misal üçün: USA dan gələn 2.3 kiloqramlıq məhsul bu formada hesablanacaq( 2.3kq vurulsun 7.5$ = 17.25$ )

$4.50

USA-BAKI

0.01kq-0.25kq

$5.50

USA-BAKI

0.251kq-0.5kq

$7.50

USA-BAKI

0.501kq-1kq

$1.99

TRY-BAKI

0kq-0.25kq

$2.99

TRY-BAKI

0.251kq-0.5kq

$4.49

TRY-BAKI

0.501kq-1kq

$3.70

UAE-BAKI

0.01kq-0.249kq

$3.99

UAE-BAKI

0.25kq-0.499kq

$5.80

UAE-BAKI

0.5kq-1kq

$3.99

UK-BAKI

0.01kq-0.25kq

$4.99

UK-BAKI

0.251kq-0.5kq

$7.49

UK-BAKI

0.501kq-1kq

$8.0

HKG-BAKI

0.01kq-0.25kq

$9.0

HKG-BAKI

0.251kq-0.5kq

$12.0

HKG-BAKI

0.501kq-1kq

$5.99

HHN-BAKI

0.01kq-0.25kq

$5.99

HHN-BAKI

0.25kq-0.5kq

$7.99

HHN-BAKI

0.5kq-1kq

$2

TÜRKİYƏDƏN MAYE MƏHSULLARI

0.01kq-0.25kq

$4

TÜRKİYƏDƏN MAYE MƏHSULLARI

0.251kq-0.5kq

$7.5

TÜRKİYƏDƏN MAYE MƏHSULLARI

0.501kq-1kq