Tariflər

$7.5

TÜRKİYƏDƏN MAYE MƏHSULLARI

50.01kq-1000kq

$7.5

TÜRKİYƏDƏN MAYE MƏHSULLARI

40.01kq-50kq

$7.5

TÜRKİYƏDƏN MAYE MƏHSULLARI

30.01kq-40kq

$7.5

TÜRKİYƏDƏN MAYE MƏHSULLARI

10kq-20.01kq

$7.5

TÜRKİYƏDƏN MAYE MƏHSULLARI

1.01kq-10kq

$2

TÜRKİYƏDƏN MAYE MƏHSULLARI

0.01kq-0.25kq

$4

TÜRKİYƏDƏN MAYE MƏHSULLARI

0.251kq-0.5kq

$6

TÜRKİYƏDƏN MAYE MƏHSULLARI

0.501kq-0.7kq

$7.5

TÜRKİYƏDƏN MAYE MƏHSULLARI

0.71kq-1kq

$4.49

TRY-BAKI

0.751kq-1kq

$0.99

TRY-BAKI

0.01kq-0.1kq

$1.99

TRY-BAKI

0.101kq-0.25kq

$3.75

TRY-BAKI

10.1kq-20kq

$3.49

TRY-BAKI

20.1kq-30kq

$3.29

TRY-BAKI

30.1kq-1000kq

$3.95

TRY-BAKI

1.01kq-10kq

$3.99

TRY-BAKI

0.501kq-0.75kq

$2.99

TRY-BAKI

0.251kq-0.5kq

$4.99

UAE-BAKI

0.51kq-0.75kq

$4.99

UAE-BAKI

30.01kq-50kq

$4.49

UAE-BAKI

50.01kq-100kq

$4.49

UAE-BAKI

50.01kq-1000kq

$5.49

UAE-BAKI

10.1kq-30kq

$5.99

UAE-BAKI

0.751kq-10kq

$2.99

UAE-BAKI

0.251kq-0.5kq

$1.99

UAE-BAKI

0.101kq-0.25kq

$0.99

UAE-BAKI

0kq-0.1kq